07:51 ICT Thứ hai, 28/11/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 0


2 Hôm nay : 6527

thoi trang nu Tháng hiện tại : 544732

1 Tổng lượt truy cập : 29808855

Trang nhất » Tin Tức » Địa chất - Khoáng sản

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ tư - 23/12/2020 16:13
Ngày 18/12/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 9563 /UBND-NN4 V/v thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác,chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

      Trong những năm gần đây, hoạt động khoáng sản và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện tượng khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông đã được hạn chế. Nhiều tổ chức, cá nhân đã có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về khoáng sản; bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; thực hiện tốt công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản. Tuy nhiên, hoạt động khoáng sản cũng như công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư cho công tác an toàn và bảo hộ lao động trong khai thác, chế biến; đầu tư công nghệ, thiết bị khai thác, chế biến gắn với công tác bảo vệ môi trường; chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng thời hạn công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ sau khi kết thúc khai thác theo quy định; có nơi vẫn xuất hiện tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; hoạt động khai thác khoáng sản vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

     Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 20/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản (Chỉ thị số 38/CT-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện hiện các hành vi khai thác khoáng sản trái phép; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản. Kiên quyết đề xuất UBND tỉnh đình chỉ hoặc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khai thác ngoài phạm vi khu vực được cấp phép, cố tình trây ỳ hoặc không thực hiện các nghĩa vụ theo quy đinh của pháp luật về khoáng sản. Không xem xét việc cấp, gia hạn Giấy phép thăm dò, khai thác, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản.

b) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm cấp tỉnh quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (Nghị định 23/2020/NĐ-CP). Tập trung triển khai thực hiện việc rà soát các khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông; các dự án nạo vét, khơi thông luồng đang còn hiệu lực giấy phép, xác định các dự án làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu, thoát lũ, sự ổn định của bờ sông, gây sạt lở bờ, bãi sông hoặc làm ảnh hưởng các công trình ven sông để tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo các quy định tại Nghị định 23/2020/NĐ-CP. Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc Thông báo số 417- TB/TU ngày 31/8/2016 của Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nhiệm vụ khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh để trình Chính phủ phê duyệt.

c) Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản; thường xuyên đôn đốc và giám sát chặt chẽ công tác cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác, đóng cửa mỏ khoáng sản.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi tại các khu vực giáp ranh với các tỉnh đã được ký kết.

e) Đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Sở Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan rà soát quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 để phục vụ xây dựng Phương án Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trong quy hoạch tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập 3 các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản (khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ do Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao).

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện thiết kế mỏ, quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác mỏ; các cơ sở chế biến, sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; các cơ sở chế biến khoáng sản có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Kiên quyết đề xuất thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với những mỏ, điểm mỏ không đảm bảo an toàn theo quy định, chưa được UBND tỉnh cho thuê đất, khai thác không đúng thiết kế mỏ.

3. Sở Xây dựng:

a) Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, cập nhật nhu cầu sử dụng khoáng sản làm vật liệu san nền để có biện pháp đáp ứng kịp thời phục vụ các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo cân đối cung - cầu, tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

b) Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các công trình, dự án, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng các nguồn nguyên, vật liệu là khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trong sản xuất, thi công; có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm.

4. Sở Giao thông Vận tải:

a) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện vận chuyển khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc xác định phạm vi, quy mô, ranh giới các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ an toàn tuyến luồng, các công trình trên sông thuộc thẩm quyền quản lý; tăng cường công tác thanh, kiểm tra các dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy thuộc thẩm quyền, trách nhiệm; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc nạo vét để khai thác cát, sỏi trái phép, thi công không đúng chuẩn tắc thiết kế và thời gian quy định.

5. Sở Tài chính:

a) Tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán đối với việc kinh doanh khoáng sản đất san lấp, cát, sỏi lòng sông; xử lý tình trạng hợp pháp hóa, hợp thức hóa chứng từ đầu vào đối với việc sử dụng đất san lấp, cát, sỏi lòng sông tại các công trình, dự án; kiên quyết không thực hiện việc thanh, quyết toán đối với khối lượng san lấp, cát, sỏi lòng sông không có nguồn gốc hợp pháp.

b) Chủ động, phối hợp với các Sở, ngành rà soát, cập nhật kịp thời giá các loại khoáng sản để tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh cho phù hợp; hướng dẫn việc xử lý khoáng sản và phương tiện vận chuyển khoáng sản vi phạm pháp luật bị tạm giữ. 

c) Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời cho các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý khoáng sản theo quy định.

6. Cục Thuế tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc; tổ chức thanh, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ kê khai và nộp thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, chứng từ thuế, phí trong hoạt động khoáng sản.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

b) Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho người lao động, người sử dụng lao động của các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND cấp huyện thanh, kiểm tra việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về trồng rừng thay thế; tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động khoáng sản ảnh hưởng đến đất canh tác nông nghiệp, tài nguyên rừng, các công trình thuỷ lợi, đê, kè, cầu, cống.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương thực hiện quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi. Thực hiện các biện pháp bảo vệ lòng, bờ bãi sông gắn với yêu cầu về chỉnh trị sông, cải tạo cảnh quan ven sông theo quy định tại Nghị định 23/2020/NĐ-CP.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên diện tích đất có rừng.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các cơ quan liên quan xây dựng Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đảm bảo sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản. 

b) Hướng dẫn các chủ đầu tư không tiếp nhận hồ sơ dự thầu của các tổ chức, cá nhân vi phạm về vận tải, khai thác, kinh doanh, sử dụng khoáng sản trái phép tham gia dự thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm, thông báo đến các Ban quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố biết, thực hiện.

10. Công an tỉnh:

a) Tăng cường công tác điều tra, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, triệt phá hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác trái phép đất san lấp, cát, sỏi lòng sông; vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác khoang sản trái phép.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vụ việc trốn thuế đối với hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do cơ quan Thuế và các cơ quan có liên quan kiến nghị giải quyết.

c) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tải trọng xe, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

a) Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

b) Tham gia thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, giải tỏa các hoạt động khoáng sản trái phép khi được UBND tỉnh huy động.

12. UBND các huyện, thành phố:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động khoáng sản và cộng đồng dân cư trên địa bàn.

b) Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn theo thẩm quyền. Tổ chức lực lượng tiến hành giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc nhận được tin báo; cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý trong trường hợp không đủ khả năng ngăn chặn được hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. c) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, UBND cấp xã trong việc tổ chức thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác để tổ chức triển khai thực hiện; thường 6 xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Phương án, phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

d) Rà soát các tổ chức, cá nhân hoạt động bến thủy nội địa, hoạt động kinh doanh bến bãi tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng nhưng không được cấp phép hoạt động, đề xuất xử lý theo quy định.

e) Chủ tịch các UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mất an ninh trật tự trên địa bàn trong hoạt động khoáng sản. 13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể thành viên tiếp tục tăng cường chức năng giám việc thực thi pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND các cấp tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật khoáng sản. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung tại văn bản này, Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 20/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP. Quá trình triển khai thực thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./

Tác giả bài viết: Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2021 << 11/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv