12:06 ICT Thứ tư, 22/09/2021

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 65

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 58


2 Hôm nay : 7572

thoi trang nu Tháng hiện tại : 303818

1 Tổng lượt truy cập : 22458702

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Quản lý đất đai
▪ 09/2021/TT-BTNMT: Sứa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
▪ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
▪ : V/v hủy ND xác nhận ĐKBĐ chuyển nhượng QSDĐ cho ông Phùng Văn Kiên và bà Nguyễn Vân Thùy trên GCN số AB917042 cấp ngày 20 /01/2006 cho bà Lan tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
▪ : V/v thông báo thu hồi đất đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà máy ươm tơ tự động Việt Ý tại xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc (Lần 2)
▪ : Về việc chỉnh lý diện tích tại Giấy chứng nhận số phát hànhW 188032 do UBND huyện Bình Xuyên cấp ngày 22/06/2004 cho hộ ông Nguyễn Văn Chung.
 Đo đạc và Bản đồ
▪ 15 /2020/TT-BTNMT: Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1: 10.000, 1: 25.000 ,
▪ 18/2020/NĐ-CP: Nghị định 18/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ
▪ 415/QĐ-TTg: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ
▪ 03/2019/NĐ-CP: Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động viễn thám
▪ 13/2018/TT-BTNMT: Thông tư 13/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Tài nguyên Nước
▪ 02/VBHN-BTNMT: Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
▪ 34/2018/TT-BTNMT: Thông tư 34/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
▪ 31/2018/TT-BTNMT: Thông tư 31/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
▪ 167/2018/NĐ-CP: Nghị định 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
▪ 13/2018/TT-BXD: Thông tư 13/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 12/2021/TT-BTNMT: Thông tư Ban hành định mức KT-KT công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
▪ 38/2021/QĐ-UBND: Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
▪ 17/2020/TT-BTNMT: Quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
▪ 16/2020/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào
▪ : V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản
 Môi trường
▪ : Báo cáo Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đợt 3 năm 2021
▪ : Báo cáo Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đợt 2 năm 2021
▪ : Báo cáo Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đợt 1 năm 2021
▪ 05/VBHN-BTNMT: Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
▪ : Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án sản xuất và kinh doanh ô tô và xe máy” (nâng công suất sản xuất xe ô tô từ 23.000 xe/năm lên 35.000 xe/năm) tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
▪ 13/2021/TT-BTNMT: Thông tư Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia
▪ 20 /2020/TT-BTNMT: Thông tư số: 20 /2020/TT-BTNMTBan hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
▪ : Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
▪ 01/2020/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
▪ 30/2018/TT-BTNMT: Thông tư 30/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
 Văn bản liên quan khác
▪ : Về việc công khai điều chuyển tài sản công năm 2020
▪ : V/v triển khai thực hiện Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
▪ : V/v thông báo công khai thu, chi tài chính đảng năm 2019
▪ 28/KH-STNMT: KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật tại Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc
▪ 11/2013/QĐ-TTg: Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
 Tài nguyên Biển và Đảo
▪ 14/2018/QĐ-TTg: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CẤP PHÉP, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
▪ 06/2018/QĐ-TTg: Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 1559/QĐ-TTg: Ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020
▪ 10/2016/TT-BTNMT: Thông tư về việc Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
▪ 798/QĐ-TTg: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
 Văn bản chung
▪ : Bộ Thông tin và Truyền thông Tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 thông qua 32 file phát thanh
▪ : Về việc tăng cường công tác chống dịch covid trong tình hình mới
▪ : Thông báo Kết luận của Chủ tịch tỉnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc
▪ : V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh
▪ : V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ
 Khoa học- Công nghệ
▪ 69/2010/NĐ-CP: Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mấu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
▪ 957QĐ-TTg: Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử về mục đích hòa bình đến năm 2020
▪ 111/2009/ NĐ- CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
▪ 14/2008/QĐ-TTg: Về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020”
▪ 44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN: Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
 Công nghệ thông tin
▪ 17/2016/TT-BTNMT: Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
▪ 58/2015/TT-BTNMT: Thông tư về việc Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
▪ 45/2015/TT-BTNMT: Thông tư Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
▪ 43/2011/NĐ-CP: Nghị định Quy định vè việc cung cấp thông tin và dịch vụ cổng trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
▪ 08/2011/TT-BTNMT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
 Văn bản về quy phạm pháp luật về công tác Văn thư - Lưu trữ
▪ DỰ THẢO: DỰ THẢO Công tác văn thư, lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
▪ 11/2013/TT-BTNMT: Ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên môi trường
▪ 09/2011/TT-BNV: Thông tư Quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan tổ chức
▪ 39/QĐ - UBND: Về việc ban hành Danh mục mẫu thành phần tài liệu của các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh
▪ 2345 /QĐ-BTNMT: Ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Văn bản về chương trình xây dựng Nông thôn mới
▪ : Quyết định số 14-2012-QD-UBND ngày 24-5-2012.pdf
▪ : Quyết định 800-2010 phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.pdf
▪ : Quyết định số 352 -QD-CT ngày 14-02-2011.pdf
▪ : Quyết định số 19-2011-QD-UBND ngày 20-4-2011.pdf
▪ : Quyết định số 498-QĐ-TTg ngày 21-3-2013.pdf
 Thông báo thuộc lĩnh vực kế toán
▪ : THÔNG BÁO về công khai điều chuyển KH đầu tư công năm 2021 giữa các dự án do Sở TN&MT làm chủ đầu tư
▪ : Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
▪ : Về việc công bố công khai quyết toán thu- chi ngân sách Nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
▪ : V/v thông báo công khai thu, chi tài chính đảng năm 2020
▪ : Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
 Một số đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp
▪ : HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013
▪ 96/2015/QH13: Luật Trưng cầu ý dân năm 2015
▪ 94/2015/QH13: Luật Tạm giữ, tạm giam năm 2015
▪ 91/2015/QH13: Bộ luật Dân sự năm 2015
▪ 101/2015/QH13: Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
 Cải cách hành chính
▪ 1346/QĐ-CT: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
▪ 333/QĐ-BTNMT: Quyết định 333/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 60/NQ-HĐND: Nghị quyết về thông qua chương trình CCHC tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2020
▪ 01-NQ/TU: Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 1/9/2016 của BTV tỉnh ủy về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021
▪ 225/QĐ-TTg: Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
 Các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
▪ 53/2017/QH14: Nghị quyết 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
▪ 21/2017/QH14: Luật Quy hoạch
▪ 20/2017/QH: Luật Quản lý nợ công 2017
▪ 52/2017/QH14: Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
▪ 56/2017/QH14: Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
 Chống dịch Covid-19
▪ V/v tiếp tục triển khai ngay các biện pháp cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch đối với các d: V/v tiếp tục triển khai ngay các biện pháp cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
▪ 236/-BC/BCSĐ: Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (đến ngày 31/5/2021)
▪ 4170/CV/BCĐ: V/v thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh
▪ 28/2021/QĐ-UBND: Quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí để tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các đối tượng mở rộng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
▪ : Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về công tác phòng, chống dịch Covid-19
 Bồi thường, tái định cư
▪ 03/VBHN-BTNMT: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv