22:02 ICT Thứ năm, 17/01/2019

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 77

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 70


2 Hôm nay : 10041

thoi trang nu Tháng hiện tại : 122394

1 Tổng lượt truy cập : 12218142

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Quản lý đất đai
▪ 167/2018/N: Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
▪ 15/2018/TT-BTNMT: Thông tư số 15/2018/TT-BTNMT ngày 25/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 1754/QĐ-UBND: Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Bình Xuyên thực hiện dự án: Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Bá Thiện II tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên (Đợt 1 – Giai đoạn I).
▪ 1753/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Yên Dương để xây dựng công trình: Hạ tầng khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Đồng Thành, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
▪ 1764/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi và giao đất cho UBND xã Vĩnh Ninh để thực hiện công trình: Khu đất dịch vụ, đất đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Kim Sa, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
 Đo đạc và Bản đồ
▪ 13/2018/TT-BTNMT: Thông tư 13/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 27/2018/2018/QH14: LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
▪ 705/QĐ-TTg: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT PHÂN VÙNG RỦI RO THIÊN TAI, LẬP BẢN ĐỒ CẢNH BÁO THIÊN TAI, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC THIÊN TAI LIÊN QUAN ĐẾN BÃO, NƯỚC DÂNG DO BÃO, LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN
▪ 54/2017/TT- BTNMT: Thông tư số 54/2017/TT- BTNMT về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000.
▪ 56/2017/TT-BTNMT: THÔNG TƯ Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
 Tài nguyên Nước
▪ 21/2018/QĐ-UBND: V/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh
▪ 1205/QĐ-TTg: Quyết định 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
▪ 1100/QĐ-TTg: Quyết định 1100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
▪ 114/2018/NĐ-CP: Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
▪ 22/CT-TTg: Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 04/2018/QĐ-TTg: Quyết định số: 04/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Chính phủ
▪ 51/2017/TT-BTNMT: THÔNG TƯ Bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 60/2017/TT-BTNMT: THÔNG TƯ Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
▪ 3232/QĐ-UBND: Quyết định Phê duyệt khu vực cấm khai thác hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
▪ 38/2017/TT-BTNMT: Thông tư 38/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
 Môi trường
▪ 106/2018/TT-BTC: Thông tư số 106/2018/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
▪ 53/2018/TT-BGTVT: Thông tư số 53/2018/TT-BGTVT ngày 28/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải
▪ 27/CT-TTg: CHỈ THỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
▪ 09/2018/TT-BTNMT: THÔNG TƯ 09/2018/TT-BTNMT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
▪ 08/2018/TT-BTNMT: THÔNG TƯ 08/2018/TT-BTNMT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG.
 Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
▪ 14/2018/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
▪ 1052/QĐ-TTg: Quyết định 1052/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
▪ 70/2018/TT-BTC: Thông tư số 70/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
▪ 19/CT-TTg: CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG TRÁNH LŨ ỐNG, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT
▪ 76/NQ-CP: NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
 Văn bản liên quan khác
▪ 28/KH-STNMT: KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật tại Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc
▪ 11/2013/QĐ-TTg: Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
▪ 2358/QĐ-UBND: Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
▪ 238/BC- STNMT: BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012
▪ 22/2011/TT-BTNMT: Thông tư Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
 Tài nguyên Biển và Đảo
▪ 14/2018/QĐ-TTg: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CẤP PHÉP, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
▪ 06/2018/QĐ-TTg: Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 1559/QĐ-TTg: Ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020
▪ 10/2016/TT-BTNMT: Thông tư về việc Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
▪ 798/QĐ-TTg: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
 Văn bản chung
▪ 4765/KH-UBND: Kế hoạch số 4765/KH-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
▪ 104/2016/QH13: Luật số 104/2016/QH13 của Quốc hội : Luật Tiếp cận thông tin
▪ 3086/QĐ-BTNMT: Quyết định 3086/QĐ-BTNMT 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 11 /KH-STNMT: KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14, Nghị quyết số 08/NQ-CP, Nghị quyết số 10/NQ/CP và Đề án số 01-ĐA/TU
▪ 08/2018/TT-BNV: Thông tư 08/2018/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT
 Khoa học- Công nghệ
▪ 69/2010/NĐ-CP: Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mấu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
▪ 957QĐ-TTg: Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử về mục đích hòa bình đến năm 2020
▪ 111/2009/ NĐ- CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
▪ 14/2008/QĐ-TTg: Về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020”
▪ 44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN: Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
 Công nghệ thông tin
▪ 17/2016/TT-BTNMT: Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
▪ 58/2015/TT-BTNMT: Thông tư về việc Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
▪ 45/2015/TT-BTNMT: Thông tư Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
▪ 43/2011/NĐ-CP: Nghị định Quy định vè việc cung cấp thông tin và dịch vụ cổng trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
▪ 08/2011/TT-BTNMT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
 Văn bản về quy phạm pháp luật về công tác Văn thư - Lưu trữ
▪ DỰ THẢO: DỰ THẢO Công tác văn thư, lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
▪ 11/2013/TT-BTNMT: Ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên môi trường
▪ 09/2011/TT-BNV: Thông tư Quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan tổ chức
▪ 39/QĐ - UBND: Về việc ban hành Danh mục mẫu thành phần tài liệu của các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh
▪ 2345 /QĐ-BTNMT: Ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Văn bản về chương trình xây dựng Nông thôn mới
▪ : Quyết định số 14-2012-QD-UBND ngày 24-5-2012.pdf
▪ : Quyết định 800-2010 phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.pdf
▪ : Quyết định số 352 -QD-CT ngày 14-02-2011.pdf
▪ : Quyết định số 19-2011-QD-UBND ngày 20-4-2011.pdf
▪ : Quyết định số 498-QĐ-TTg ngày 21-3-2013.pdf
 Thông báo thuộc lĩnh vực kế toán
▪ 38/2008/NQ-HĐND: Về dự toán ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009
▪ 39/2008/NQ-HĐND: Về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009
▪ 121 /2008/TT-BTC: Hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn
▪ 35/2008/QĐ-BTC: VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
▪ 1203 /2008/QĐ-UBND: V/v miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
 Một số đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp
▪ : HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013
▪ 96/2015/QH13: Luật Trưng cầu ý dân năm 2015
▪ 94/2015/QH13: Luật Tạm giữ, tạm giam năm 2015
▪ 91/2015/QH13: Bộ luật Dân sự năm 2015
▪ 101/2015/QH13: Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
 Cải cách hành chính
▪ 60/NQ-HĐND: Nghị quyết về thông qua chương trình CCHC tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2020
▪ 01-NQ/TU: Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 1/9/2016 của BTV tỉnh ủy về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021
▪ 225/QĐ-TTg: Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
▪ 108/2014/NĐ-CP: Về chính sách tinh giản biên chế
▪ 36a/NQ-CP: Về Chính phủ điện tử
 Các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
▪ 53/2017/QH14: Nghị quyết 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
▪ 21/2017/QH14: Luật Quy hoạch
▪ 20/2017/QH: Luật Quản lý nợ công 2017
▪ 52/2017/QH14: Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
▪ 56/2017/QH14: Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv