20:20 ICT Thứ tư, 21/04/2021
Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 34


2 Hôm nay : 15188

thoi trang nu Tháng hiện tại : 263349

1 Tổng lượt truy cập : 20099835

Trang nhất » Giới thiệu

Văn phòng

Văn phòng Sở
* Chánh Văn phòng: Trần Mạnh Hùng
        Điện thoại: CQ:    02113. 862511
        Email: hungtm3@vinhphuc.gov.vn

* Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Phương Loan   
        Điện thoại: CQ:    02113.845441
        Email: loanntp@vinhphuc.gov.vn

* Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Mạnh Tường
        Điện thoại: CQ:   02113. 862511
        Email: tuongnm2@vinhphuc.gov.vn


Phó Chánh Văn phòngPhạm Thị Thu Hà
        Điện thoại CQ: 02113862872  
        Email: hantt11@vinhphuc.gov.vn
        CQ: 02113862872   

1. Chức năng: 
Giúp Giám đốc Sở trong các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy và cán bộ; xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chiến lược và quy hoạch phát triển ngành, kế hoạch 5 năm, kế hoạch 3 năm, hàng năm, công tác quản lý tài chính, kế hoạch, định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động của ngành; nhân sự, chế độ chính sách; tổng hợp; thi đua - khen thưởng - kỷ luật; văn thư - lưu trữ; cải cách hành chính; tuyên truyền; quản trị - hành chính.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
 2.1.  Công tác tổ chức, bộ máy của Sở; công tác cán bộ các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý cán bộ và người lao động thuộc cơ quan Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại đối với cán bộ chuyên môn thuộc Sở và phòng TN&MT cấp huyện, công chức chuyên môn giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;
2.2. Quản lý và giám sát về mặt thể thức văn bản của Sở trước khi phát hành; chuẩn bị điều kiện, nội dung, ghi, quản lý sổ nghị quyết và ban hành các kết luận các hội nghị, phiên họp giao ban của lãnh đạo Sở; là đầu mối tiếp nhận và báo cáo đề xuất xử lý thông tin; tổ chức truyền đạt các quyết định, ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tới các phòng, đơn vị có liên quan; tiếp nhận và chuyển công văn đi, đến đúng quy trình, đảm bảo thời gian; nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật; trực tiếp chuyển giao các công văn khẩn của tỉnh, của Sở tới các đơn vị trong và ngoài Sở trên địa bàn tỉnh đảm bảo thời gian để kịp thời triển khai gấp nhiệm vụ;
2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện các quy trình, danh mục hồ sơ, xác định rõ thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính; hướng dẫn giải quyết các nhu cầu về thủ tục hành chính của tổ chức và công dân thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở; luân chuyển hồ sơ theo quy trình, đảm bảo đúng thời gian; đôn đốc các phòng, đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy trình nội bộ ( theo tiêu chuẩn ISO) và quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao, chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đối với các hoạt động của các phòng đơn vị thuộc Sở và phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện;
2.4. Chủ trì thẩm định các đề án, các luận chứng kinh tế kỹ thuật do các đơn vị thuộc Sở xây dựng trước khi trình lãnh đạo xem xét phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2.5. Chủ trì xây dựng, bảo vệ và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ngành, các chương trình đề án và dự án, kế hoạch, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, 3 năm, 5 năm, định kỳ. Báo cáo định kỳ, đột xuất mọi hoạt động của ngành theo quy chế làm việc của cơ quan và chế độ báo cáo của tỉnh và của các cơ quan trung ương;
2.6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức lao động, chi phí, đơn giá sản phẩm thuộc lĩnh vực hoạt động của ngành trình UBND tỉnh phê duyệt;
2.7. Quản lý việc giao, cấp phát, thanh quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm; kinh phí các đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ, luận chứng kinh tế kỹ thuật thuộc Sở quản lý. Kiểm tra, giám sát việc thu, chi ngân sách nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và nguồn hoạt động dịch vụ đối với các đơn vị được giao theo kế hoạch;
2.8. Làm nhiệm vụ thường trực hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Sở, khối thi đua của tỉnh và cụm thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
2.9. Lập kế hoạch và mua sắm, sử dụng tài sản, vật tư, vật phẩm dùng chung cho toàn cơ quan đảm bảo điều kiện vật chất, hậu cần, kỹ thuật và trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động chung của toàn cơ quan và lãnh đạo Sở. Lập và giữ sổ tài sản quản lý, duy tu, bảo dưỡng tài sản của cơ quan; định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản cơ quan đúng quy định;
2.10. Tổ chức đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài tỉnh; các tổ chức, công dân đến liên hệ công tác và thay mặt cơ quan khi lãnh đạo đi vắng hoặc được ủy quyền; phân các phòng, đơn vị chuẩn bị nội dung; đảm bảo hậu cần cho việc tiếp khách đúng quy chế của Sở;
2.11. Đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự trong cơ quan, phối hợp cùng chính quyền địa phương giữ gìn trật tự chung trong khu vực cơ quan; phòng chống cháy nổ; vệ sinh và cảnh quan cơ quan;
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Tổ chức và nhân sự
Lãnh đạo Văn phòng có: Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.
Chánh Văn phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao. Phó Chánh Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng thực hiện một số nhiệm vụ do Chánh Văn phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển... Chánh Văn phòng, phó Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định theo quy định của pháp luật.
Cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động của Văn phòng do Chánh Văn phòng phân công theo từng vị trí công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Biên chế của Văn phòng Sở do Giám đốc Sở quyết định giao trên cơ sở vị trí việc làm, trong tổng biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường được giao theo kế hoạch hàng năm.

    

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv