20:26 ICT Thứ tư, 21/04/2021
Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


2 Hôm nay : 15228

thoi trang nu Tháng hiện tại : 263389

1 Tổng lượt truy cập : 20099875

Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Giám đốc: Nguyễn Văn Linh
Điện thoại: 02113.861.390         Di động: 0972.896.868
E.mail: linhnv3@vinhphuc.gov.vn
 
Phó Giám đốc: Trịnh Văn Dũng
Điện thoại: 0912.460.462
E.mail: dungtv6@vinhphuc.gov.vn
 
Phó Giám đốc: Tạ Thị Thu Hòa
Điện thoại: 0904.112.547
E.mail: hoattt@vinhphuc.gov.vn

*Phó  Giám đốc: Đỗ Khánh Lâm
Điện thoại : 
Email: lamdk@vinhphuc.gov.vn
 
Các phòng trực thuộc
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Trưởng phòng: Nguyễn Nghĩa Tiến

Điện thoại: 02113.861.390         Di động: 0972.096.839
E.mail:  tiennn2@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Sáng
Điện thoại: 0915.446.620
E.mail: sangnv3@vinhphuc.gov.vn

 
- Phòng Nghiệp vụ Tài nguyên và Môi trường
Phó Trưởng phòng: Hà Thị Lan
Điện thoại: 0918.725.686
E.mail: halan8486@gmail.com
 
- Phòng Quan trắc Môi trường
Trưởng phòng: Phan Thị Dung
Điện thoại: 0984.268.616
E.mail: dungpt9@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Đào Thị Thu
Điện thoại: 0974.360.814

E.mail: thudt5@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Phùng Thế Tài

Điện thoại: 0918.571.006

E.mail:  taipt@vinhphuc.gov.vn

 
- Phòng Công nghệ Môi trường
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hạnh

Điện thoại: 0989.834.765
E.mail: hanhnt6@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Vũ Cao Cường

Điện thoại: 0981.253.668
E.mail: cuongvc@vinhphuc.gov.vn

1. Chức năng:

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc có chức năng thực hiện quan trắc diễn biến môi trường và cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ:
a. Quan trắc đánh giá chất lượng tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên sinh học khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và môi trường.
b. Điều tra, phân tích các chỉ tiêu lý hóa đất, tình trạng thoái hóa đất, ô nhiễm đất, chất lượng môi trường, biến đổi khí hậu. Đánh giá chất lượng đất đai; xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng; đánh giá thoái hóa đất lập phương án cải tạo đất đai.
c. Quy hoạch bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường.
d. Nghiên cứu, điều tra cơ bản, thực hiện triển khai các đề tài, dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, quan trắc môi trường, biến đổi khí hậu, bảo tồn gen và đa dạng sinh học.  
e. Quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu, thông tin các trạm quan trắc môi trường cố định, tự động, di động hoặc bán tự động.
f. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.
g. Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, quan trắc môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.
h. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về bảo vệ tài nguyên môi trường, quan trắc môi trường, bảo tồn gen và đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu.
i. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực tài nguyên môi trường do cấp có thẩm quyền giao. 
k. Cung cấp các dịch vụ công về hoạt động thử nghiệm, phân tích mẫu trong các lĩnh vực tài nguyên đất, khoáng sản, môi trường, thực phẩm, y tế, nông nghiệp, sinh học.
l. Cung cấp các dịch vụ giám sát, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường và trưng cầu giám định môi trường theo yêu cầu.
m. Tư vấn lập các hồ sơ, thủ tục tài nguyên và môi trường bao gồm: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; báo cáo xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt, nước dưới đất; hoàn thành công trình xử lý môi trường; đề án cải tạo phục hồi môi trường; hồ sơ đăng ký hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, chất thải nguy hại và các nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
n. Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án, thi công, giám sát thi công, chuyển giao ứng dụng công nghệ đối với các công trình xử lý môi trường (nước; bụi; khí thải; bùn thải; chất thải rắn; chất thải lỏng, chất thải nguy hại). Tư vấn, tham gia phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý các sự cố về môi trường. Tiếp nhận và vận hành các công trình xử lý môi trường.    
o. Tư vấn chuyển giao công nghệ và cung cấp vật tư, hóa chất trong lĩnh vực xử lý môi trường.   
p. Hợp tác liên danh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân, góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.
 q. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và một số hoạt động dịch vụ chuyên ngành theo qui định của pháp luật.

  r. Thực hiện chế độ báo cáo; quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo qui định.

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv