20:50 ICT Thứ tư, 21/04/2021
Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 40


2 Hôm nay : 15431

thoi trang nu Tháng hiện tại : 263592

1 Tổng lượt truy cập : 20100078

Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

* Giám đốc: Hoàng Thanh Tùng
Điện thoại: CQ:   02113.860.939
Email: tunght2@vinhphuc.gov.vn
 

*Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Tân

Email: tannt2@vinhphuc.gov.vn
 

* Các phòng trực thuộc:
- Hành chính - Tổng hợp:
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hoa
Điện thoại: 02113.386.279
Email: hoant12@vinhphuc.gov.vn


- Kế hoạch - Kỹ thuật:
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương
Email: phuongnt20@vinhphuc.gov.vn
Điện thoại: CQ: 02113.860930


- Nghiệp vụ địa chính :
Trưởng phòng: Nguyễn Kiều Hưng
Email: hungnk5@vinhphuc.gov.vn
Điện thoại: CQ: 02113.860.925
Phó Trưởng phòng: Trần Văn Anh
Email: anhtv2@vinhphuc.gov.vn
Điện thoại: CQ: 02113.717.768
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Hải
Email: haintn@vinhphuc.gov.vn
Điện thoại: CQ: 02113.717.768

- Nghiệp vụ tài nguyên và môi trường
Trưởng phòng: Phạm Trung Nghĩa
Điện thoại: 02113.720.633
Email: nghiapt@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 02113.720.633

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đặt tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.Chức năng 

1. Chức năng
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc có chức năng cung cấp các dịch vụ công gồm: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ và hàng năm cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh; đo đạc và bản đồ; kiểm tra thẩm định sản phẩm đo đạc và bản đồ;  xây dựng quy hoạch, khảo sát, điều tra phân tích hiện trạng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
 
2. Nhiệm vụ quyền hạn

a) Tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và dài hạn, thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ và hàng năm cho các đơn vị, địa phương theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.
b) Hoạt động đo đạc và bản đồ theo danh mục đã được cấp phép bao gồm:
- Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, lập dự án, phương án các công trình đo đạc và bản đồ
- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000;
- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;
- Thành lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, huyện, xã;
- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ địa chính;
- Thành lập bản đồ chuyên đề;
- Khảo sát, đo đạc công trình;
- Xây dựng lưới tọa độ, độ cao;
- Tổ chức kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ, hồ sơ địa chính, hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hồ sơ kiểm kê đất đai và sản phẩm khác có liên quan đến kỹ thuật địa chính;
- Trích đo phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính;
- Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; lập cơ sở dữ liệu đất đai; lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp;
- Xác định vị trí và cắm các loại mốc: Mốc địa giới hành chính; mốc qui hoạch xây dựng; mốc qui hoạch sử dụng đất; các loại mốc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; mốc lộ giới giao thông, thủy lợi; mốc khoanh định đất trồng lúa nước; mốc giới và vùng hoạt động khoáng sản, vùng cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
c) Khảo sát, điều tra để phân hạng đất; xây dựng bảng giá các loại đất, xây dựng bản đồ giá đất.
d) Tổ chức thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản; khảo sát, khoan thăm dò địa chất, lập bản đồ địa chất, đánh giá trữ lượng khoáng sản, lập đề án và báo cáo thăm dò khoáng sản; lập thiết kế mỏ; lập dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác, điều tra xác định vùng cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản; tư vấn hoạt động khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân đối với các giấy phép thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
Xây dựng và cung cấp hệ thống thông tin, tư liệu về thăm dò địa chất khoáng sản, thống kê, kiểm kê trữ lượng tài nguyên khoáng sản phục vụ báo cáo theo qui định.
e) Tổ chức xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước;
- Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức lập qui hoạch tài nguyên nước;
- Tổ chức thực hiện việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước, cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thực hiện khoan thăm dò, đánh giá trữ lượng nguồn nước dưới đất;
- Tổ chức, thực hiện tư vấn lập hồ sơ cấp phép hoạt động tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
- Tổ chức điều tra, khảo sát xác định vùng cấm, tạm cấm hoạt động tài nguyên nước;
- Tổ chức liên doanh, liên kết với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước nghiên cứu, ứng dụng, thiết kế phần mềm và chuyển giao công nghệ trong hoạt động kỹ thuật về tài nguyên và môi trường.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và một số hoạt động dịch vụ chuyên ngành theo qui định của pháp luật.
h) Thực hiện chế độ báo cáo; quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo qui định.

 

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv