20:51 ICT Thứ tư, 21/04/2021
Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


2 Hôm nay : 15439

thoi trang nu Tháng hiện tại : 263600

1 Tổng lượt truy cập : 20100086

Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
* Giám đốc: Lê Văn Phiên
Điện thoại: CQ:     02113.500391
Email: phienlv@vinhphuc.gov.vn


* Phó Giám đốc:  Hoàng Trọng Linh
Điện thoại: CQ:    02113.721.699
Email: linhht@vinhphuc.gov.vn

*Các phòng trực thuộc
- Phòng Hành chính - Tổng hợp:
Trưởng phòng: Hà Hữu Tùng
CQ: 02113.721.699
Email: tunghh@vinhphuc.gov.vn

 - Phòng Dữ liệu và Lưu trữ
Trưởng phòng: Kim Thị Thu Hương
Điện thoại: 02113 843856
Email: huongktt@vinhphuc.gov.vn

- Phòng Phát triển công nghệ và Truyền thông
Điện thoại: 02113 843865

1. Chức năng:

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc có chức năng giúp Giám đốc Sở triển khai Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; thu thập, tích hợp, xử lý, quản lý, khai thác hệ thống cơ sơ dữ liệu về tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý nhà nước và cộng đồng; hỗ trợ ứng dụng phát triển công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung cho các đơn vị thuộc Sở, các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh; lưu trữ, bảo quản thông tin tư liệu thuộc phạm vi quản lý và theo phân cấp của Sở; phối hợp với các đơn vị, tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường; phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a. Tham mưu cho Giám đốc Sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
b. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Sở.
c. Tổ chức xây dựng, tích hợp, xử lý, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.
d. Thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường bao gồm: Hồ sơ địa chính (Bản sao); các hồ sơ, tài liệu gốc về tài nguyên khoáng sản, địa chất, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, môi trường, bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề, các tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường theo quy định; tài liệu thống kê, kiểm kê, tổng hợp về tài nguyên và môi trường theo định kỳ; sản phẩm, kết quả của các công trình phục vụ việc thành lập cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc tỉnh; tài liệu là ấn phẩm nộp lưu để sử dụng lâu dài, bao gồm: đơn giá sản phẩm do Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan ban hành, luận chứng kinh tế - kỹ thuật, kết quả các dự án, kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học sau khi đã hoàn thành, các loại ấn phẩm bản đồ theo quy định.
e. Quản lý, tổ chức cung cấp thông tin tư liệu; thu phí khai thác thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan trên địa bàn tỉnh, các tổ chức kinh tế - xã hội và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
f. Tham gia kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường của địa phương.
g. Đo đạc; chỉnh lý, số hoá, biên tập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề trên cơ sở tư liệu bản đồ đã được thành lập để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan trên địa bàn tỉnh, tổ chức kinh tế - xã hội và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
h. Tổ chức xây dựng và quản lý thư viện điện tử về thông tin, tư liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức nối mạng thông tin và bảo mật thông tin đưa lên mạng;
i. Thẩm định các dự án triển khai công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Giám đốc Sở.
j. Hỗ trợ các đơn vị thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ thông tin tư liệu đối với các đơn vị có chức năng thông tin tư liệu về tài nguyên và môi trường các huyện, thành, thị.
k. Thực hiện các chương trình, dự án, các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về thông tin và tư liệu theo phân công của Sở.
l. Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính cho các phòng, các đơn vị thuộc Sở; tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương; hướng dẫn, giám sát, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.
m. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát, triển khai thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, lưu trữ - cung cấp thông tin tư liệu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đo đạc bản đồ và các lĩnh vực khác có liên quan; thực hiện các dịch vụ chuyển giao công nghệ, xử lý - lưu trữ - cung cấp thông tin tư liệu, đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan chuyên môn có thẩm quyền tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn ngắn hạn, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, tin học ứng dụng; liên kết với các trường, trung tâm, viện trong và ngoài nước tổ chức các loại hình đào tạo trung và dài hạn, cấp bằng hoặc chứng chỉ cho học viên.
n. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu và nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
o. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành theo qui định của pháp luật.
p. Thực hiện chế độ báo cáo; quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo qui định.

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv