21:57 ICT Thứ tư, 21/04/2021
Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 37


2 Hôm nay : 15952

thoi trang nu Tháng hiện tại : 264113

1 Tổng lượt truy cập : 20100599

Trang nhất » Giới thiệu

Thanh tra

Thanh tra Sở
* Chánh Thanh tra: Nguyễn Xuân Giang
   Điện thoại: CQ:    0211.3716033
   Đường dây nóng: 02113.847700
   Email: giangnx@vinhphuc.gov.vn

* Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Duy Tiên
   Điện thoại: 2113.847700
   Email: tiennd5@vinhphuc.gov.vn

* Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Tuyến
   Điện thoại: DĐ: 0988.700.269
   Email: tuyennv8@vinhphuc.gov.vn

* Phó Chánh Thanh tra: Trần Văn Phong
Email: phongtv2@vinhphuc.gov.vn1. Chức năng: 
Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và công tác pháp chế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
2.1. Thực hiện thanh tra hành chính: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của thủ trưởng cùng cấp;
2.2. Thực hiện thanh tra chuyên nghành: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường;
2.3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
2.4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo;
2.5. Thực hiện nhiệm vụ về phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;
2.6. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên;
2.7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định;
2.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
2.9. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.
2.10. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan lập và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan; thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo quy định; Thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật; thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
2.11. Tổ chức tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư thường xuyên theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của UBND tỉnh;
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Tổ chức và nhân sự
Lãnh đạo Thanh tra có: Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra.
Chánh Thanh tra là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Thanh tra; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao. Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra thực hiện một số nhiệm vụ do Chánh Thanh tra phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển... Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định theo quy định của pháp luật.
Cán bộ, công chức của Thanh tra do Chánh Thanh tra phân công theo từng vị trí công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Biên chế của Thanh tra  do Giám đốc Sở quyết định giao trên cơ sở vị trí việc làm, trong tổng biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường được giao theo kế hoạch hàng năm.  

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv