22:24 ICT Thứ tư, 21/04/2021
Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 54


2 Hôm nay : 16198

thoi trang nu Tháng hiện tại : 264359

1 Tổng lượt truy cập : 20100845

Trang nhất » Giới thiệu

Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám

Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
* Trường phòng: Nguyễn Duy Hưng
Điện thoại: 02113.500151
Email: hungnd7@vinhphuc.gov.vn

* Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Tuấn
Điện thoại: CQ:    02113.500151 
Email: tuannm4@vinhphuc.gov.vn

* Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Email: nhanntt@vinhphuc.gov.vn


1. Chức năng: 
Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai gồm: đo đạc - bản đồ và viễn thám; đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hợp đồng thuê đất.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
2.1. Về Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám
- Tham mưu đề xuất xây dựng  kế hoạch các hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh; xây dựng đơn giá đo đạc, bản đồ và viễn thám theo định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành; phối hợp với các cơ quan thường xuyên thanh tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám theo quy định của pháp luật;
- Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; kiểm tra, thẩm định chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ; quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh;
- Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật;
- Tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thám trong nước và quốc tế; quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
2.2. Về Đăng ký đất đai.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực Đăng ký đất đai;
- Dự thảo các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký đất đai, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức kỹ thuật; các văn bản tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đăng ký đất đai;
- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất, thống kê, kiểm kê đất đai;
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về  nghiệp vụ quản lý Nhà nước về đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; xây dựng và quản lý khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.
2.3. Về Giá đất - Bồi thường tái định cư.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Dự thảo các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giá đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức kỹ thuật; các văn bản tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giá đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất trên địa bàn tỉnh, lập bản đồ giá đất;
- Tổ chức xây dựng bảng giá đất, điều chỉnh giá đất; xác định giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh xem xét đề nghị UBND tỉnh phê duyệt. Trình UBND tỉnh việc giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất khi thực hiện cơ chế, chính sách về giá đất trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thẩm định hồ sơ hợp đồng thuê đất. Giải quyết các vướng mắc liên quan đến hợp đồng thuê đất;
2.4. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc - bản đồ và viễn thám, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hợp đồng thuê đất. Phối hợp với thanh tra Sở và các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của người sử dụng đất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực được giao trên địa bàn tỉnh;
2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Tổ chức và nhân sự
Lãnh đạo phòng  Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám có: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.
Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển...Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định theo quy định của pháp luật.
Cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động của phòng do Trưởng phòng phân công theo từng vị trí công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Biên chế của phòng do Giám đốc Sở quyết định giao trên cơ sở vị trí việc làm, trong tổng biên chế công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường được giao theo kế hoạch hàng năm.  

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv