20:08 ICT Thứ tư, 21/04/2021
Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 36


2 Hôm nay : 15091

thoi trang nu Tháng hiện tại : 263252

1 Tổng lượt truy cập : 20099738

Trang nhất » Giới thiệu

Phòng Quản lý đất đai

Phòng Quản lý đất đai
* Trưởng phòng: Hoàng Xuân Hoàn
Điện thoại:  02113728236
Email: hoanhx@vinhphuc.gov.vn
* Phó trưởng phòng: Khổng Ngọc Thuận
Điện thoại:  02113728236
Email: thuankn@vinhphuc.gov.vn

1. Chức năng:  

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai gồm: quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất; chuyển mục đích sử dụng đất.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan dự thảo các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức kỹ thuật; các văn bản tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về về quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
2.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập và tổ chức thẩm định điều chỉnh quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
2.4. Trình UBND tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình cá nhân; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai;
2.5. Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được phê duyệt;
2.6. Hướng dẫn lập, thẩm định danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, dất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ hoặc HĐND tỉnh thông qua để thực hiện hàng năm;
2.7. Tổ chức thẩm định hồ sơ góp ý liên thông do Sở, ngành lấy ý kiến về chủ trương đầu tư, quy hoạch địa điểm thực hiện đầu tư theo quy định;
2.8. Thẩm định hồ sơ về thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
2.9. Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng, điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai cấp tỉnh;
2.10. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về: quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất; chuyển mục đích sử dụng đất. Phối hợp với thanh tra Sở và các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của người sử dụng đất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực được giao trên địa bàn tỉnh;
2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Tổ chức và nhân sự
Lãnh đạo phòng  Quản lý đất đai có: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.
Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển...Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định theo quy định của pháp luật.
Cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động của phòng do Trưởng phòng phân công theo từng vị trí công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Biên chế của phòng do Giám đốc Sở quyết định giao trên cơ sở vị trí việc làm, trong tổng biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường được giao theo kế hoạch hàng năm.  

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv